Op deze pagina vindt u voorbeelden van Bijbelse teksten voor op rouwkaarten. Deze voorbeeldteksten voor rouwkaarten, bidprentjes of dankbetuigingen worden meestal links boven de praktische informatie van de utivaart geplaatst. Of helemaal bovenaan op de rechterpagina van de rouwkaart. Klik op de link als u andere voorbeeldteksten voor rouwkaarten  wilt bekijken, zoals introductietekst boven naam overledenen, bloemenwens of praktische informatie.

 

         

***

De strik is gebroken, de vogel is vrij.


Psalm 124:7

***

Als haar lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God haar komt bevrijden.

***

Bijbels gedichtje voor op een rouwkaartje van een kindje:

Intens verdrietig en heel dankbaar voor alle liefde 
die hij ons gegeven heeft, hebben wij nu afscheid genomen 
van onze lieve, kleine en dappere vechter. 
Hij is nu veilig bij de engeltjes in de Hemel en waakt over ons.

***

Openbaring 21:4/5
Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn.
Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn.
De dingen van vroeger zijn voorbij.
Hij die op de troon zat, zei: "Kijk! ik maak alles nieuw".

***

         

***
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Sub finem

***

Wie weet dansen ze daar boven ook wel ...?

***

Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het 
stof wonen! Want je dauw is als de dauw in de 
morgen en de aarde zal degenen die machteloos 
zijn in de dood tot leven brengen." Jesaja 26:19

***

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal ik jullie rust geven.

- Matteüs 11:28

***

 "Als een mens sterft, kan hij dan weer leven? U zult roepen, en ik zal u  
antwoorden. Naar het werk van uw handen zult u verlangen."

- Job 14: 14,15

***

Ik stuur een duif
naar de hemel,
met een pakje
op z'n vleugels.
Voorzichtig als je
het openmaakt,
het zit vol
mooie dingen.
Miljoenen kussen,
verpakt in
miljoenen knuffels.
Om te zeggen
hoeveel we je missen
en om je al onze
liefde te sturen.
Je zit diep in ons hart
en daar zal je
altijd blijven.
Om samen met ons
door het leven
te gaan,
tot we elkaar terugzien...

***

O mijn zielsvogel! Je hebt jezelf bevrijd van lusten en passies, 
je zelf gereinigd van fouten, je hebt jezelf uit je kooi bevrijd,
Je vleugels van zin en betekenis uitgeslagen, vooruit!
Vlieg regelrecht terug naar je werkelijke vaderland,
de plaats waar je vandaan komt! Vlieg, vlieg!

-  Diwân-i Kabîr 1353

***

Onze prachtige dochter, zus en tante Naam Achternaam
is op x-jarige leeftijd bij ons weggevlogen als een mooie vlinder.
Op weg naar een plek waar ze zo naar verlangde
waar ze mag schitteren als een parel in Gods hand.

***

"Want God is niet onrechtvaardig, hij zal niet vergeten wat 
jullie hebben gedaan en hoeveel liefde jullie voor zijn naam 
hebben getoond" Hebr. 6:10

***