home > Quotes en songtekstenvoor op rouwkaarten

Op deze pagina vindt u voorbeelden van quotes en songteksten voor op rouwkaarten. Deze voorbeeldteksten voor rouwkaarten, bidprentjes of dankbetuigingen worden meestal linkst boven de praktische informatie van de utivaart geplaatst. Of helemaal bovenaan op de rechterpagina van de rouwkaart. Klik op de link als u andere voorbeeldteksten voor rouwkaarten wilt bekijken, zoals introductietekst boven naam overledenen, bloemenwens of praktische informatie.

 

         

***


Het werd avond.
Zijn wij uitgevochten, vroeg een man.
Wij zijn uitgevochten, zei een engel

en hij tilde de man op, hield hem tegen het licht
en zei: je bent doorzichtig, nu.

Laat me maar los, zei de man
en de engel knikte en liet hem los.

De man woei weg.

Toon Tellegen

***

Both light and shadow 
are the dance of love

- Rumi

***

' I know that you're with me and the way
 you will show
 and you're with me wherever I go
 and you give me this feeling this
 everglow '

 Coldplay-Everglow

***

De Zwijgers

Ik ga steeds meer geloven in de zwijgers
en niet in wie op de parade staan
niet in de 'hebberds' en de 'krijgers'
die met de prijzen strijken gaan

maar in wie nooit zijn opgevallen
ik dacht dat dáár een leven leeft
dat boven woorden en getallen
iets van de échte waarheid heeft

- Toon Hermans

***

Si muero,
dejad el balcón abierto
El niño come naranjas
(Desde mi balcón lo veo)
El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento).
¡Si Muero, 
dejad el balcón abierto!

- Frederico Garcia Lorca

***

         

***

Kunst

Het leven schenkt je
lieve blije mooie dagen
soms sta je duidelijk
bij het leven in de gunst.

Als het je goed gaat
hoor je zelden iemand klagen
maar met de droeve dagen
omgaan - da's de kunst.

Toon Hermans

***

 "In het leven komt het er steeds op aan 
hoe men het voelt, en niet hoe het is"

- Louis Paul Boon

***

The most important kind of freedom is to be what you really are.

Jim Morrison

***

De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen
Iedereen vind het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen,
we zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal  bloeien.

- Toon Hermans

***

Geluk is geen kathedraal
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
‘t is hooguit ‘n ballonnetje.


- Toon Hermans, geluk

***

When tomorrow starts without me
And I'm not here to see
If the sun should rise and find your eyes
Are filled with tears for me

I wish so much you wouldn't cry
The way you did today
While thinking of the many things
We didn't get to say

I know how much you love me
As much as I love you
And each time you think of me
I know you'll miss me too

So when tomorrow starts without me
Don't think we're far apart
For every time you think of me
I'm right here in your heart

David M Romano

***

Though we're apart
You're part of me still 

- Fats Domino

***

Zie dit kleinood in mijn gaarde:
boomblad uit de oriënt,
siert met zijn geheime waarde,
ingewijden wel bekend.
Leeft het als een enkel wezen,
innerlijk in twee gedeeld?
Of vormt juist het uitgelezen
tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën
werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën
eenling ben in mijn gedicht?

- Johann Wolfgang von Goethe

***

Can you hear me calling
Out your name
You know that I'm falling and I don't know what to say

I'll speak a little louder
I'll even shout
You know that I'm proud and I can't get the words out

Oh I
I want to be with you everywhere
Oh I
I want to be with you everywhere

(Wanna be with you everywhere)

- Fleetwood Mac, everywhere

***

“Eén voor één vielen langzaam de gele en bruine bladeren”

- Nescio

***

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij 

Toon Hermans 

***

Het leven in een zijtak van de liefde,
bevaarbaar en kort.
Er zijn kaarten voor en krankzinnige loodsen
De levende passeren de doden,
een voor een.

De liefde is groot, modderig en ondiep,
de liefde stroomt naar zee.

- Toon Tellegen

***

Beyond the door
There's peace I'm sure
And I know there'll be no more
Tears in heaven

- Eric Clapton, Tears in heaven

***

If there ever comes a day, when we can't be together, keep me in your heart, I'll stay there forever.

- Winnie the Pooh

***

Vanmorgen vloog ze nog ...

- Robert Long

***

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

- John Lennon, imagine

***

         

***