home > Introductietekst rouwkaart

Na enkele jaren van liefdevolle verzorging in huize Wenkenbach Den Haag, is na een kort ziekbed in Centrum Westhoff te Rijswijk overleden op 90-jarige leeftijd, onze vader, schoonvader en opa

***

Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het heengaan van onze zoon, broer en oom

***

Onze ma, schoonmoeder, 'kleine omaatje', 'tante Coba' heeft ons verlaten op de leeftijd van 88 jaar.

Naam
Data

Bewondering hebben wij voor haar wilskracht en energie, dankbaar zijn wij voor haar zorgzaamheid.

***

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee dat na een mooi even van ons afscheid heeft genomen mijn lieve vrouw, onze dappere moeder, schoonmoeder en fantastische oma

***

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden onze vader,
mijn ex-partner, broer, zwager en oom

***

Na een welbesteed en creatief leven,
is in haar 70ste levensjaar,
met de zeewind in de rug heengegaan,
onze lieve en sterke moeder.

***

Verdrietig, maar heel erg blij met alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, geweldige schoonmoeder en fantastische grootmoeder.

***

Intens verdrietig maar vol bewondering voor de wijze waarop zij
met haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn allerliefste moeder en mijn schoonmoeder

***

Bedroefd maar ook wetend dat het zo goed is, nemen wij afscheid van mijn moeder, schoonmoeder, oma en 'ouwe oma'

***

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn echtgenoot en onze vader