Voorbeeldteksten voor rouwkaart als introductie

Hieronder staan voorbeeldteksten die u kunt gebruiken als openingstekst. Deze tekst staat meestal op de rechterpagina boven de naam van de overledene. Klik op de link als u voorbeeldteksten voor rouwkaarten wilt bekijken, zoals gedichten, bloemenwens of praktische informatie.

 

         

***

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat van ons is heen gegaan mijn vader, broer en goede vriend

***

Met groot vedriet in ons hart hebben wij
mijn liefste vrouw, onze allerliefste moeder en dochter moeten laten gaan

***

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

***

Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem dierbaar was,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze vader en trotse opa

***

Uit ons leven gegrepen, maar niet uit ons hart.
We zullen zijn lach altijd missen.

"Jouw vleugels waren klaar, maar ons hart nog niet"

***

Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, laten wij u weten dat na een welbesteed leven van ons afscheid heeft genomen onze lieve vader, opa en ‘grote opa’

***

"Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze geliefde man, vader en opa"

***

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee 
dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen mijn man, onze vader en opa

***

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader, opa en overgrootvader

***

Op een vrijdagmiddag moest ik geheel onverwacht afscheid nemen van mijn allerliefste mam en oma. 
Onthutst en ontredderd blijven wij achter.

***

Vredig is van ons heengegaan onze lieve moeder <Naam>,
betrokken oma en overgrootmoeder

***

Hij leefde zijn eigen leven, rustig, eenvoudig en bescheiden. 
Wij zijn vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden.

***

In iedere traan van verdriet 
glinstert een mooie herinnering

***

"Wat een prachtige vrouw"

***

Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam, 
omdat een onzekere verwarring, bezit van haar gedachten nam.
Langzaam gleed zij van ons weg en is het kaarsje opgebrand 
en het vlammetje uitgegaan.

***

         

***

Na een korte, slopende ziekte is Naam vredig
overleden in het hospice Naam, 
waar zij twee maanden liefdevol is verzorgd.

We zijn diep bedroefd over haar overlijden,
maar we zijn ook heel dankbaar voor alles wat zij ons in haar leven heeft gegeven
en blij dat we zo dicht bij elkaar afscheid hebben kunnen nemen.

Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

***

wat was je lief, sterk en dapper
nu heb je eindelijk je rust gekregen
we zullen je enorm gaan missen

***

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen.
Zeg nooit: “Het is voorbij.”
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

***

Na een leven vol passie voor zijn gezin, zijn werk, treinen, fotografie en mooie vakanties, is Naam aan zijn laatste reis begonnen. 

***

Langzaam ben je van ons weggegleden. Elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn. Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Trots op haar positiviteit en kracht, 
maar intens verdrietig om het verlies 
geven wij u kennis van het overlijden van

***

"Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand".

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. 
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

***

Na een opmerkelijk leven, vol persoonlijke uitdagingen met hoogte- en dieptepunten, heeft zijn lichaam 
het uiteindelijk opgegeven...

***

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die hij ons al die jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

***

Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, 
geven wij u kennis van het heengegaan van onze allerliefste zorgzame moeder, schoonmoeder en fantastische oma

***

Alles waar je echt van houdt, zal je warmte blijven geven ook al is het niet gebleven wat je wou.
Het blijft altijd deel van jou en een stukje van je leven.

Met heel veel pijn in onze harten moeten we afscheid nemen van onze TROTS. 
Onze lieve zoon, broer en vriend.

***

Als extra tekst, cursief rechtsboven:

Naam was ons zonnetje in huis 
tot donkere wolken zich opstapelden
toen verdween ons zonnetje 
en kwam zij niet meer terug

***

         

***

Dapper heeft ze haar oneerlijk lot aanvaard,
Zo vol en energiek in het leven staand, zo snel ontnomen.
Met intens verdriet zullen dit verlies moeten dragen.
Wat zullen wij je heerlijke directheid, spontane lach 
en al je zorg en liefde ontzettend missen.

***

Na enkele jaren van liefdevolle verzorging in huize Wenkenbach Den Haag, is na een kort ziekbed in Centrum Westhoff te Rijswijk overleden op 90-jarige leeftijd, onze vader, schoonvader en opa

***

Met groot verdriet nemen wij afscheid van onze lieve: 
moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus, bourgondische vriendin en filosoof. 
Naams laatste rustplaats is op natuurbegraafplaats Heidepol op de Veluwe.

***

Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam, omdat een onzekere verwarring, bezit van haar gedachten nam.
Langzaam gleed zij van ons weg en is het kaarsje opgebrand en het vlammetje uitgegaan.

***

Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het heengaan van onze zoon, broer en oom

***

Onze ma, schoonmoeder, 'kleine omaatje', 'tante Coba' heeft ons verlaten op de leeftijd van 88 jaar.

Naam
Data

Bewondering hebben wij voor haar wilskracht en energie, dankbaar zijn wij voor haar zorgzaamheid.

***

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen mijn lieve vrouw, onze dappere moeder, schoonmoeder en fantastische oma

***

We hielden allen zoveel van jou.
Je was een uitzonderlijke vrouw die ons allen veel liefde gaf en raad.
We hadden je nog lang bij ons willen houden maar je was moe gestreden
en na een lang lijden dat je moedig verdroeg.

We zullen je missen...

***

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden onze vader,
mijn ex-partner, broer, zwager en oom

***

It is with deepest sadness that we 
announce the recent pass away of

***

         

***

Na een welbesteed en creatief leven,
is in haar 70ste levensjaar,
met de zeewind in de rug heengegaan,
onze lieve en sterke moeder.

***

Verdrietig, maar heel erg blij met alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, geweldige schoonmoeder en fantastische grootmoeder.

***

Intens verdrietig maar vol bewondering voor de wijze waarop zij
met haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn allerliefste moeder en mijn schoonmoeder

***

Bedroefd maar ook wetend dat het zo goed is, nemen wij afscheid van mijn moeder, schoonmoeder, oma en 'ouwe oma'

***

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn echtgenoot en onze vader

Na enkele jaren van liefdevolle verzorging in huize Wenkenbach Den Haag, is na een kort ziekbed in Centrum Westhoff te Rijswijk overleden op 90-jarige leeftijd, onze vader, schoonvader en opa

***

Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het heengaan van onze zoon, broer en oom

***

Onze ma, schoonmoeder, 'kleine omaatje', 'tante Coba' heeft ons verlaten op de leeftijd van 88 jaar.

Naam
Data

Bewondering hebben wij voor haar wilskracht en energie, dankbaar zijn wij voor haar zorgzaamheid.

***

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee dat na een mooi even van ons afscheid heeft genomen mijn lieve vrouw, onze dappere moeder, schoonmoeder en fantastische oma

***

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden onze vader,
mijn ex-partner, broer, zwager en oom

***

Na een welbesteed en creatief leven,
is in haar 70ste levensjaar,
met de zeewind in de rug heengegaan,
onze lieve en sterke moeder.

***

Verdrietig, maar heel erg blij met alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, geweldige schoonmoeder en fantastische grootmoeder.

***

Intens verdrietig maar vol bewondering voor de wijze waarop zij
met haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn allerliefste moeder en mijn schoonmoeder

***

Bedroefd maar ook wetend dat het zo goed is, nemen wij afscheid van mijn moeder, schoonmoeder, oma en 'ouwe oma'

***

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn echtgenoot en onze vader

***