Dankbetuigingen voorbeeldteksten

Een dankbetuiging in dezelfde stijl als de rouwkaart is een prachtige manier om familie, vrienden, kennissen en buren te bedanken voor hun steunende woorden, brieven en komst naar de uitvaart. Als u eerder een rouwkaart heeft besteld en het prettig vindt, dan kunnen wij een voorbeeld voor een dankbetuiging in uw eigen collectie opslaan in dezelfde stijl als de rouwkaart.

             

 
 
Wij zijn erg onder de indruk en geraakt door het medeleven dat we hebben ondervonden gedurende de afgelopen maanden. 
De ontroerende, liefdevolle en hartelijke brieven, gesprekken, berichten en bloemen doen ons goed.

***

Had <naam> uw lieve, steunende en lovende woorden maar zelf kunnen lezen en voelen.

Heel veel dank. Het heeft ons goed gedaan.

***

Voor de vele blijken van medeleven na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

<Voornaam Achternaam>

willen wij u hartelijk bedanken.

De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie woorden
en uw belangstelling bij het afscheid,
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

***

Wij zeggen u dank voor uw medeleven in woord en gebaar rondom 
het overlijden van mijn dierbare man en onze unieke vader.

Naam Achternaam

Uw warme betrokkenheid gloeit nog na in verbondenheid met hem. 
Het stemt ons dankbaar dat zijn betekenis er voor velen toe heeft gedaan.

***

Een warmer en mooier afscheid van onze lieve moeder en oma

Naam Achternaam

hadden we ons niet kunnen wensen. 
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven. 
We zijn trots op haar en we houden van haar. 
Het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld. 

Met een lach denken we aan onze fantastische moeder en oma terug.

***

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn moeder en schoonmoeder

Naam Achternaam

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken, dit hebben wij op prijs gesteld. 
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.

***

Wij willen u hartelijk bedanken voor de lieve en troostende woorden en prachtige kaarten
die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder, omi en partner

Naam Achternaam

Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons een grote steun,
maar laten ook zien hoe belangrijk zij voor anderen was.

***

Een warmer en mooier afscheid van mijn vrouw, 
onze moeder, schoonmoeder en oma

Naam Achternaam

hadden we ons niet kunnen wensen. 

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van
 medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen. 
We houden van haar en het is een troost te weten 
dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.

***

         

***

"Zonder Naam is alles anders" 

Hartelijk dank voor uw mooie woorden, prachtige bloemen, en de vele kaarten die ik mocht ontvangen. 
En voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van mijn allerliefste man 

Naam Naam

Onwerkelijk is het gemis maar ik moet nu leven 
met hoe eenzaam, eenzaam is.
Nu verder zonder jou, dat doet pijn te weten 
nooit meer samen te zijn.

***

The family of <Name> would like to thank you very much for the cards, flowers & kind expressions of sympathy shown following her passing.

Your support at this difficult time is very much appreciated and of great comfort to all of the family.

***

Onze oprechte dank voor het hartverwarmend medeleven welke wij ontvingen na het overlijden van onze

Naam Naam

Met een lach denken we aan haar terug en gaan onze weg zoals zij het had gewild, met opgeheven hoofd, vol moed en optimisme.

***

Lieve familie, vrienden en kennissen
Wij willen jullie bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid 
hebben genomen van onze (schoon)moeder en oma

Naam Naam

Als familie bedanken wij iedereen voor jullie steun, vriendschap en liefde. 
                                                                       
Naam & Naam

Plaatsnaam, maand 20XX

***    

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven: 
De lieve berichtjes, mooie bloemen en hartverwarmende erehaag.

We zijn trots op onze moeder en houden van haar. 
Het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.

We vinden het mooi wanneer u persoonlijke herinneringen aan Naam deelt via: https://www.memori.nl/naam
Liever geen foto’s plaatsen op de memori pagina.

***

Met een glimlach denk ik aan hem terug en ga mijn weg zoals hij het had gewild, met opgeheven hoofd, vol moed en optimisme.

Ik kijk in liefde en dankbaarheid terug op een 
hele fijne tijd en dat het leven 
net zoals de lente weer kleur zal krijgen.

***

Hartelijk dank voor jullie hartverwarmende medeleven.

***

Ze had zoveel talent en wat heeft ze ons veel geleerd. 

***

Het overlijden van Naam Naam is in het grote gebeuren slechts een 
vleugelslag van een vlinder. Maar het heeft bij u allen een wervelwind 
van lieve en meelevende reacties losgemaakt.
 Dat heeft ons zeer geraakt en daar zijn we door gesterkt. 
Daarvoor betuigen wij onze dank.

***

Een warmer en mooier afscheid van onze lieve, stoere moeder en oma

Naam Naam

hadden we ons niet kunnen wensen. We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven. We zijn trots op haar en we houden van haar en het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld. 

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

***

         

***

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van onze moeder en oma

Naam Naam

Uw aanwezigheid bij de crematie en alle andere blijken 
van deelneming zijn ons tot steun 
geweest bij het verwerken van dit verlies.

***

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van mijn man, onze pa, opa en opi

Naam Naam

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

***

Hartelijk dank voor uw mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen. 
En voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van mijn allerliefste, 
onze geliefde schoonzoon, broer, zwager en oom

Naam Naam

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Naam
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

 

***

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en het medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

***

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van Henk terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. 
Wij bedanken u uit de grond van ons hart voor uw steun, vriendschap en liefde, bloemen en brieven.

***

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma  

Naam

Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost ervaren. 

***

Dank u voor de troostende woorden en mooie kaarten
die wij hebben ontvangen na het overlijden van

Naam

Weet dat deze een grote steun zijn voor ons, 
ook al kunnen wij niet iedereen persoonlijk bedanken.

***

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en al het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve

Naam

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

***

Lieve familie & vrienden,

Bedankt voor alle steun en liefde die ik van jullie heb gekregen. Ik heb gelachen, gehuild en genoten.
Mede dankzij jullie heb ik een mooi leven gehad.
Het is goed zo.


Veel liefs,
Naam

***

Na het overlijden van

Naam

hebben wij veel warme blijken van medeleven mogen ontvangen.
De grote belangstelling, vele bloemen, kaarten en telefoontjes hebben ons erg goed gedaan.

***

***